Turistkart Lofoten

Lofoten friluftsråd har i juni 2021 laget et turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner.

Turistkart

Kartet er laget i samarbeid med Pilotprosjekt i besøksforvaltning i Nordland fylkeskommune og Destination Lofoten. Clean up Lofoten og kommunene har også bidratt med informasjon og innspill.

Målet er at kartet skal bidra til at det blir enklere for besøkende å få oversikt over hvilke områder som har begrensninger i telting og ferdsel - og dermed også å overholde gjeldende love og regler.

Kartet finner du HER!