Gudstjenester i Røst kirke

Sokneprest Gitte Bergstuen ønsker små og store velkommen til Røst kirke! Tittel Start Slutt Arrangør Sted Tittel Gudstjenester i Røst kirke Start søndag 7. mai 2023 18:00onsdag 17. mai 2023 12:00lørdag 27. mai 2023 12:00søndag 25. juni 2023 11:00søndag 2. juli 2023 11:00søndag 6. aug 2023 11:00søndag 27. aug 2023 11:00søndag 24. sept 2023 11:00søndag 15. okt 2023 17:00søndag 5. nov 2023 18:00 Slutt 7. mai 2023 19:0017. mai 2023 13:0027. mai 2023 13:3025. juni 2023 12:002. juli 2023 12:006. aug 2023 12:0027. aug 2023 12:0024. sept 2023 12:0015. okt 2023 18:005. nov 2023 19:00 Arrangør Røst menighet Sted Røst kirke Les mer

søndag 15. okt 2023 17:00 torsdag 1. jan 1970 01:00 Røst kirke

Fakta

Dag 1 7. mai 2023 18:00:00 - 19:00:00RDag 2 17. mai 2023 12:00:00 - 13:00:00RDag 3 27. mai 2023 12:00:00 - 13:30:00RDag 4 25. juni 2023 11:00:00 - 12:00:00RDag 5 2. juli 2023 11:00:00 - 12:00:00RDag 6 6. aug 2023 11:00:00 - 12:00:00RDag 7 27. aug 2023 11:00:00 - 12:00:00RDag 8 24. sept 2023 11:00:00 - 12:00:00RDag 9 15. okt 2023 17:00:00 - 18:00:00RDag 10 5. nov 2023 18:00:00 - 19:00:00RArrangør Røst menighet Sted Røst kirke Kontaktperson Sokneprest Gitte Bergstuen Telefon 91736352

Røst kirke er et møtested for store og små begivenheter i livet

Søndag 7. mai kl. 18.00      Samtalegudstjeneste med konfirmantene
Offer: Konfirmantarbeidet i menigheten
Onsdag 17. mai kl. 12.00   Festgudstjeneste
Offer: Stefanusalliansen
Lørdag 27. mai kl. 12.00   Konfirmasjonsgudstjeneste
Offer: Konfirmantarbeidet i menigheten
Søndag 25. juni kl. 11.00   Lundefestivalsgudstjeneste
Offer: Kirkens SOS
Søndag 2. juli kl 11.00    Gudstjeneste med gullkonfirmanter
Offer: Røst menighet
Søndag 6.august kl.11.00  Gudstjeneste
Offer: Kirkens bymisjon i Bodø
Søndag 27. august kl. 11.00   Gudstjeneste med presentasjon av årets konfirmanter
Offer: Den indre sjømannsmisjon, Røst
Søndag 24. september kl.11 høsttakkegudstjeneste
Offer: IKO
Søndag 15.oktober kl. 17.00    Hallovenn - familiegudstjeneste
Offer: Kirkens sos
Søndag 5. november kl. 18.00 Allehelgensdag
Offer: LEVE
Søndag 3. desember, 1. advent kl. 11.00 Lys Våken - familiegudstjeneste
Offer: Kirkens nødhjelp
Søndag 10. des kl. 17.00    Lysmesse med utdeling av min kirkebok til fire og seksåringer
Offer: Blå Kors

Onsdag 20.desember, krybbevandring
Torsdag 21.desember, Skolegudstjeneste
Lørdag 24.desember, julegudstjeneste offer; Kirken nødhjelp
Søndag 25.desember, 1.juledag, gudstjeneste på helsesenteret

 

 

Velkommen til Røst kirke!
Gi gjerne en gave til vår menighet på Vippsnr 29040 eller benytt gavekisten som er plassert på bordet inne i kirken.