Hva gjør Røst Næringsforening?

Vår oppgave er å bedre rammebetingelsene for næringslivet på Røst, samt være næringslivets talerør i ulike fora. Visit Røst er et prosjekt drevet og finansiert gjennom Røst Næringsforening og Røst kommune.


 

  Kontingent Serviceavgift Sum kontingent + serviceavgift
Gründer / nyoppstartet 0 0 0
Omsetning opp til 10. mill 1000 2000 3000
Omsetning over 10. mill 1000 5000 6000

     
 

Våre hovedoppgaver

 

  • Bidra til næringslivets positive utvikling på Røst og i Lofoten. 
  • Markedsføre næringslivets aktivitet på en positiv måte. 
  • Være et talerør og høringsorgan for næringslivet i Røst kommune. 
  • Drive aktivitet, erfaringsutveksling og informasjonsarbeid blant og for foreningens medlemmer. 
  • Bidra til at kompetanse, utdannelse og rekruttering til næringslivet er på et tilfredsstillende nivå.

 

Gå til vedtektene for Røst Næringsforening

 

Vi er medlem i Lofoten Næringsforum, en samarbeidsorganisasjon for alle næringsforeningene i Lofoten. Røst Næringsforening er også medlem i Abelia og Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO; et medlemsskap som gir oss et større nettverk og større påvirkningskraft.

Kontaktinformasjon:

Leder, Raine Nilsen
Epost: post@rost-nf.no

 

Medlemmer i Røst Næringsforening