Bli kjent med Røstværingene gjennom Røster!

Røster er en serie filmportretter, som tilsammen blir ett portrett av Røst-samfunnet.

Røster – kystens stemmer.

Filmene vises her på røster.no, på vår Facebook-side. Røster.no drives av Foreningen Røster.

Nettsiden og filmene produseres av Visualdays.no med støtte fra mange gode samarbeidspartnere (se nederst på siden her). Røster startet i 2014 og skal pågå i mange år. Det planlagt minst 20 filmer/portretter om og med mennesker på Røst.

Røster - kystens stemmer

Tore Berntsen Visualdays
Røster