Turstier på Røst!

Det er mange fine turmål på øya vår og vi har laget informasjonstavler som forteller litt om hver enkelt sti. I tillegg har Lofoten Friluftsråd laget turistkart som viser infrastruktur for besøkende samt informasjon om teltforbud og ferdselsrestriksjoner.

Turstier
Interaktivt kart

Turstiene er godt synlige og merket med små varder. Vi ber om at det tas hensyn til naturen og at de oppmerkede stiene brukes slik at man unngår unødvendig slitasje i marka. 

Marka er også beitemark, og vi henstiller til våre gjester til å huske på båndtvang og holde avstand til beitedyrene, både kyr og sauer.

Naturreservatet er markert med grønt på kartet og her gjelder egne bestemmelser: http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1997-12-19-1370

Gammelkirka fra 1839 er plassert nord på øya og befinner du deg her i juni/juli ved midnatt kan du fange midnattsolen i vakre omgivelser.

God tur!

Gammelkirka

Miljøstasjon - Ystøran

Vannverket - Ystøran

Ystnes - Ystøran

Turstier - kart

Kul-tur UpNorth og Marcus Bleasdale